Persondataforordningen - sådan håndterer vi persondata

 

Om databehandling ved køb hos TRYK PÅ TØJ

Generelt
Som led i vores opfyldelse af den indgåede aftale mellem dig som kunde - privat som professionel
- og vores virksomhed TRYK PÅ TØJ (cvr. 19540782) indsamler vi personoplysninger.

I dette dokument beskriver vi vore retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse
med opfyldelse af aftalen om køb.

Retningslinjer er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning med virkning fra 25. maj 2018
samt den nye databeskyttelseslov, der supplerer databeskyttelsesforordningen og den tidligere
persondatalov.


Hvilke oplysninger indsamles?

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale om køb med TRYK PÅ TØJ.
Det er oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mailadresse.

Er du professionel kunde indsamles der yderligere firmanavn, cvr.nr. og evt. bankoplysninger.
Ved aftale mellem TRYK PÅ TØJ og offentlig virksomhed endvidere EAN.nr.

Oplysningerne bruger vi til at identificere dig som kunde samt til at levere de produkter og ydelser,
du i henhold til vores aftale har købt hos os. De oplysninger, som vi indsamler, opbevares i IT-systemet
WebCRM.

Fremsendte logoer som vi har modtager bliver opbevaret i ekstern digital, beskyttet logobank - samt evt.
i kopiform i fysiske arkivmapper.


Hvor længe opbevarer vi personoplysninger og hvordan behandles de?

Personoplysninger opbevares indtil videre til brug for dine ordre. Hvis personoplysninger ikke længere
er relevante, bliver de slettet. Sletning forekommer ved: Ophør af vores leverandør-kunde forhold, ændringer
af ansættelsesforhold eller andre ændringer i aftalen med dig som kunde og vores virksomhed TRYK PÅ TØJ.

Ved at sende en mail til info@trykpaatoej.dk, kan du til enhver tid bede om at bliver fjernet fra kundekartoteket
i vores IT-system.

Vi gør dog opmærksom på, at hvis du vælge at blive slettet fra vores kundekartotek, så kan det efterfølgende
være svært at genkende dig som kunde - og ikke mindst opfylde dine ønsker ved genbestilling.


Hvad bruger vi personoplysninger til og hvem har adgang?
Personoplysningerne, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale om køb, bruges først
og fremmest til almindelig kundeadministration - herunder fremsendelse af faktura, gode tilbud, mailkorrespon-
dance vedrørende restlevering, fragtlevering og lignende.

Oplysningerne er tilgængelige for de medarbejdere i TRYK PÅ TØJ, der har et legitimt behov for oplysningerne.

Kun efter aftale med dig som kunde kan personoplysninger blive givet til anden part. Anden videregivelse vil kun
blive aktuelt såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af oplysningerne - fx i forbindelse
med TRYK PÅ TØJs sikring af et retskrav.


Retten til indsigt i, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger
Du har som kunde hos TRYK PÅ TØJ ret til at få at vide hvilke personoplysninger vedrørende dig, vi opbevarer.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og du har ret til at få slettet
personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse - hvis TRYK PÅ TØJ ikke har en legitim interesse i at opbevare
dine personoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger
Du har ret til at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

TRYK PÅ TØJs sikkerhedsprocedurer opdateres løbende


Kontakt og klageadgang
Såfremt du ønsker adgang til dine personlige oplysninger, har spørgsmål eller andet vedrørende vores registrering,
er du velkommen til at rette henvendelse på: info@trykpaatoej.dk

Hvis der er registeret forkerte data - eller du har indsigelser, bedes du også rette henvendelse på ovennævnte mail.
Såfremt du efterfølgende ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger skal dette ske til:
Datatilsynet - Borgergade 28, 5 - 1300 København K.

 

Version
Nærværende retningslinjer for databehandling ved køb hos TRYK PÅ TØJ er senest revideret den 31. marts 2020
Copyright © 2020