Priser
Du kan handler med og på to måder - ringe til os og aftale køb af tryk 
på tøj eller du kan handle online

Priser som er gældende når du køber tryk på tøj - angivet i de blå kasser
ved hvert produkt

Alle priser er eksklusiv 25% moms og fragt og er i danske kroner.
Alle priser er dagspriser og opdateres løbende
Priserne er gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Grønland og Færørene.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Ved tryk på tøj beregner vi 300 kr. til film pr. farve og 50 kr. for genopsætning
Vi tager 2 kr. pr. emne for at pakke tøj ud, som du selv leverer til tryk 


Priser som er gældende når du handler online - prisen er angive øverst
ved
hvert produkt
Alle priser er inklusiv 25% moms og fragt og er i danske kroner.
Alle priser er dagspriser og opdateres løbende
Priserne er gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Grønland og Færørene.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
 

Copyright © 2020